Projekt Bohemia

 

Téma projektu:

Projekt Bohemia je program dokumentující geografické rozložení anomálních jevů, jejich vztah ke konkrétní osobě pozorovatele respektive místu události či vzájemnou korelaci těchto jevů.

Kontext:

Nezanedbatelná část lidské populace se setkává s jevy které současná věda opomíjí a nenabízí proto pro jejich objasnění žádnou rozumnou teorii.  Veřejnost se tím dostává do situace kdy jsou různé domněnky jednotlivých pozorovatelů a badatelů vydávány za fakta, následně medializovány a odtud znovu čerpány, čímž se často vytrácí podstata pozorovaných jevů. 

Cíl práce:

1) Cílem práce je nashromáždit  co největší soubor informací o pozorovaných anomálních jevech, vytvoření statistické databáze a statistické zpracování dat pomocí umělých neuronových sítí.

2) Získané výsledky ověřit v praxi při terénních průzkumech a zjištěná data znovu aplikovat do samoučících se statistických systémů.

3) Vytvoření záhadologického informačního systému a sbírek statistického charakteru, které dovolují usuzovat na strukturu záhadných jevů a událostí a jejich trendy.

Výzkumná otázka:

Stanovení příčin vzniku anomálních / paranormálních jevů a objasnění jak souvisí s osobou pozorovatelů, respaktive místem události, v historickém, geografickém, sociologickém i fyzikálním kontextu. Zjištění případných korelací těchto jevů.

Metody a techniky:

Kvalitativní výzkum použije informace od dobrovolných respondentů získané jak již osobními rozhovory, on-line formuláři či sběrem dat z terénních průzkumů.

Zanesení sebraných dat do databázového systému, zpracování pomocí sofistikovaných programů, ověřování relevantních výsledků.

Časový harmonogram:

Projekt není časově omezený.