Češovské valy

Češovské valy vznikly pravděpodobně v několika fázích. Starší fáze je pravěká až raně středověká, tj. v rozmezí 10. století před naším letopočtem až 9. století letopočtu našeho.

Pomník a v pozadí valy Severní brány


Nežili zde jen jejich stavitelé, vystřídali se zde i lid popelnicových polí, Keltové, Slované i Avaři. Během třicetileté války zde tábořili Švédové a za Prusko Rakouské války zde nalezlo úkryt i místní obyvatelstvo. 

 

Lokalizace: N 50°19.96307', E 15°20.99952'

Fotogalerie