Zvánovický potok

Lokalita známá výskytem z žuly opracovaných válců nejasného původu a účelu. V meandrech Zvánovického potoka leží z větší části ukryto asi dvacetsedm těchto, jak dnes již víme, zbytečných  výtvorů lidského snažení. 

Základní tři pohledy na to k jakému účelu kamenné válce měly sloužit jsou:  1) mlecí kameny pro zpracování rudy. 2) kolomazné mísy na primitivní výrobu dehtu (kolomazi). 3) artefakty z rozbořeného pohanského chrámu. 

Žádná z těchto hypotéz však není podpořena důkazy.

Z udávaného počtu žulových válců nespatříme dnes již ani polovinu. Existují proto obavy, zda nedochází k rozkrádání této chráněné lokality. Dle mého názoru však kameny pohlcuje toliko bahnitý terén.  

Fotogalerie