Přírodní památka Vrch Káčov

Přírodní památka Vrch Káčov slouží k ochraně geomorfologického útvaru - vypreparované čedičové žíly a vegetace skalních spár. V tomto případě se jedná o vypreparovaný sopečný komín bizarního tvaru, dále prostor lomu, rozkládajícího se na severním úpatí sopečného komína a přilehlými svahy, které sloužily k občasné těžbě kamene.

Vyvřelá čedičová žíla rýsující se proti obloze s kondenzační stopou letícího letadla

Potenciálním vegetačním typem jsou habrové doubravy, na jižním svahu přechází do teplomilných doubrav. Ve skalních štěrbinách vlastního vulkanitu, ale i křídových hornin a na plochách s mělkými půdami, převážně s jižní expozicí, se vyskytuje kostřava -žlábkatá a kostřava sivá (Festuca rupicola, F Pallens). tařice kališní (Allyssum alyssoides), pelyněk ladní (Artemisia carrifmstris) a další. Samotné chráněné území nemá větší zoologický význam.

Průzkum lokality jsem provedl z důvodu nahlášení zvláštního, pravděpodobně atmosférického jevu, který se podobal hřibu vznikajícímu při výbuchu atomové bomby. Při tomto pozorování vše probíhalo obráceně. Hřib byl jakoby kopcem vtahován do sebe. 

50.5507622N, 14.9854697E

Fotogalerie stavu lokality - říjen 2018

Zdroje: Informační tabule v místě, fotografie vlastní.