Tajemství turnovských sklářů.

Překlad nalezeného rukopisu.

Výroba kompozice neboli práce s kameny není nic jiného, než napodobení druhů, barev, třpytu a lesku pravých drahých kamenů.Jde o zcela jemnou uměleckou práci, která pro své nízké ceny je žádána ve všech zemích; a kdo neví, jak jsou tyto drahokamy všelijak řezány, broušeny a leštěny. S těmito pracemi provozují Čechy silný obchod, a barevné kompozice jsou prodávány nejen do všech míst Německa, ale též do Francie, Španělska a jiných království. V malém městečku Turnově pracuje na 300 řezačů kamene, kteří kompozici vyrábějí, řeží a brousí.

Rukopis, starý papír formát A5, německy

Kompozice je od těchto výrobců tavena ve velkém množství a to na tento způsob: vloží kompozici do velkých hessenských týglů, z nichž jeden stojí až 34 českých ( peněz).Patnáct až osmnáct plných týglů vloží do chodeb a průduchů pece na pálení vápna, jimiž se oheň vrací do vrchní hromady, která je obložena zvlášť širokými kameny.Týgly musí být usazeny těsně k sobě a dobře utěsněny pískem a lepidlem. Potom se mírným ohněm pec dobře vysuší a chodby, kde týgly stojí, přikryjí hromadou vápence, aby se týgly nezřítily, až bude pec zapálena. Pak se pec zapálí a oheň se po 2 dny a noci dřevem udržuje, až je vidět, že je vápno vypáleno; to značí, že je také kompozice dosti vytavena. Na tento způsob se nevyplatí dále udržovat oheň až vápno získá bílou barvu, neboť za použití pece se platí vápeníkovi pouze spropitné. Mnozí výrobci kompozice mají ovšem vlastní pece a vypálené vápno používají na svá pole nebo ho prodávají, aby mohli své kompozice taviti.Neboť k tomuto tavení,protože berou nejtvrdší křemen, je zapotřebí silný a mocný oheň, máli se křemen ve velkých týglech, obsehujících 40 až 50 liber, roztavit a čistě a jasně lze vysvětlit, že toto se děje bez třesení v kolenech; a je jasné jako voda, že tento tavící oheň lze získat jen v peci na pálení vápna, kde velký žár přichází ze všech stran a je ještě zesílen tahem vzduchu v chodbách.

Je ale třeba při všech krásných zařízenícha neobyčejně lehké práci při tavení neustálá velká péče, aby se týgly v přílišném žáru neroztrhly a nevytekly; což se leckdy stává, že některé týgly na neštěstí se rozpadnou , čemuž výrobci nepřikládají váhy a rozbitý týgl nahradí jiným. Částečně také týgly praskají v příliš silném ohni když je nesprávně vháněn vzduch, tím dochází ke škodám. Sice lze v hromadě vápence ihned zjistit, zda jeden nebo výce týglů se roztrhlo , není ale žádná pomoc, musí se vyčkat do konce.Přece je však nejlepší , aby první přikrývka byla dobře provedena a týgly měly dobrá místa, aby se dobře pokkryty širokými vápencovými kameny, aby vrchní hromada, když se pec zapálí, nemohla týgly zamáčknout.

O kompozici těchto napodobených drahých kamenů zejména. Druh a vlastnost těchto napodobených kamenů; všechny mají základ v obyčejném křemeni,který v takovémto tavení zdědí čistotu nejkrasnejších průhledných krystalů a podle toho,jakou barvu do krystalu dosadíme a kterou na sebe vezme,je právě možné na tento způsob napodobiti všechny drahé kameny,jak se dále zcela zřetelně dozvíme;je ale nutno znát způsob,jak křemen k této práci připraviti.

Křemen,který se nalézá v horách ,na polích a lesích ,má velmi pevnou konzistenci,nedá se roztlouct ani kladivem,ani v hmoždíři,ani jinak zpracovati na prášek,třebažebyla snaha touto neschůdnou cestou postupovat.Musíme se proto utéci k ohni a tyto pevné kameny k tomu donutit.Naloží se tedy pec,shodná s pecí na pálení vápna,plně těmito křemenýmy kameny ke kalcinování a dobře se vypálí;když se právě velké kompozice a celépálení těchto kamenů má zpracovat,jinak může být provedena kalcinace v malé výhni a tedy zchlazená ve studené vodě,až jsou kameny zcela jemné a dají se v hmoždíři zpracovat.musí se ale při rozpouštění křemene přihlédnout,aby byl krásně bílý a čistý,bez kovových a minerálních příměsí,protože by každá nasazená barva se mohla zkazit a přijmout smíšený kolor,zvláště má-li být bílá či topasové barvy,protože stopy mědi a železa se v křemenu zcela lehce nalézají.

Poznámka.. Že se místo suříku v tak zvaných českých diamantech kvůli čistotě může vzítiSacharum Saturni (lépe řečeno kyselina dusičná s olovem)

Tak zvaný český diamant. Když se kalcinované křemené kameny jemně roztlučou v železném moždíři,musí se prosít na velmi jemném sítu nebi na kameni rozetřít.Potom se smíchá 1 díl křemené moučky a 3 díly suříku,tyglík se naplní ze 3/4,přikryje se poklicí, z vnějšku se dobře utěsní tmelem, dobře se vysuší a pak se vloží do ohně.

Napodobení topasu ze stejné kompozice. Topas má barvu crocusu martin (sic!) od kterého přijímá jeho ohen´a krásně a nádherně hraje;nesmí být připraven roztlučením sírou,nýbrž musí být rozpouštěn v lučavce královské do které se přidá trochu soli a salmiaku.Lučavka se pak stáhne do sklenice a Crocus Martis zůstane ležet na dně odkud se vyjme a na otevřeném ohni pod pokličkou trochu zpracuje,až dostane rudě červenou barvu,tak je to správně a dobře připraveno a dát 1 lot,též více než jeden pfund od něj kalcinovat,jak ho někteří nezkušení připravují:je sice vyžadováno ke kompozici topasu též právě 1 díl křemene a 3 díly rudého suříku jako ke všem kamenům ,samostatně se musí ke každému pfundu rozemleteho kremene vsadit pouze 1/2 lotu Crocus Moritus (sic!) ,jinak vzjde barva velmi žlutá, protože ale topasy mají rozličné odstíny žluti,může se taková barva dobře hodit ,protože jeden milovník chce vysokou žlut,jiný obyčejnou.

Napodobení rubínu. Ke kompozici těchto barevných kamenů je zapotřebí také mnoho ledku, který musí být připraven na dva způsoby; 1) na železné pánvi na mírném ohni je přiveden do tekutého stavu a potom s uvařenou a prosetou sírou alkalizován nebo vypálen, počítáno na 1 lb ledku 4 loty síry,potom nalít do měděné misky nebo tyglíku a nechat vychladnout. Druhý způsob: vezme se stejný díl ledku a vinného kamene a ve velkém moždíři se zapálí a nechá se rozplynout, až se z toho stane tekutá sůl, která je k tavení této kompoyice velmi vhodná.Nebo se nechá vinný kámen dobře vypálit v peci na pálení bílého vápna ve velkém týlu, vylouhovat horkou vodou a nechá se se solí zavařit,tak se získá opět velmi tekutá sůl, zvaná Sal tartari, která se do této kompozice dává místo boraxu, poněvadž borax je velmi drahý;tuto výhodu ale každý nezná.Nyní se může zvláštní Crocus Martis a také zvláštní Sulphur Antimonii přidat a toto vsadit k Tinktura Salis (což si nikdo nesmí domýšlet), jako mohou ?kaprálské"(corporalisches) zlato k napodobenému rubínu (přidat?); neboť mnozí z nevědomosti vhazují dukátové zlato, tak je naleznou, když si jen dobře počínají, na dně tyglíku ležet, neboť tato rudá barva není z přidání zlata, jak oni často věří a mnozí lidé jejich ummění proto vysoce cení, nýbrž pochází z přidaného síranu antimonia, který barevný Sulphur Salis do sebe ?beschleust" než samo zlato.Pročež se vezme sůl vinného kamene nebo ledek,vsadí se do ohně a přikládá se stále suché uhlí,až se ledek, který se tavením vznítí a alkalizuje a když již nevydává žádné jiskry,nebo uhlí již nechce více hořet, dá se na libru ledku 20 až 24 lotů jemně rozetřeného antimonia a nechá se společně tavit, takže z toho vznikne hnědá hmota, na ni se nalije horká ?seidendes" voda a touto vodou se nechá antimonium ?solvieren", když zčervená, odlije se, na to se slije ostatní a nechá se trochu usadit a vody se slijí dohromady.Do takto rudé vody se vlije 1/2libry kyselého ledku, na dně se roztluče kousek rudé síry,přefiltruje se přez filtrační papír a dobře se vylouhuje horkou vodou, aby se roztok zbavil veškeré soli,tak se získá pravý ?tingiereden" síran antimonia, zvaný Sulphur Arratum. nyní se udělá na zcela jiný způsob dobrý Crocus Martis.Dobrá ocel se v kovářské výhnni správně rozpálí,pak se vyjme a drží se spolu s tyčí síry nad soudkem s vodou a takto vytavená ocel se nechá do vody stékat až se zní stanou samé duté kuličky,které se nechají v hmoždíři lehce roztlouci a také jako zlato vyhlížejí.Toto žhavení se opakuje až je všechna ocel spotřebována; takto preperovená ocel je roztlučena na prášek a připraví se pod pokličkou (?-Muffel) na rudý prášek, tyto oba prášky se přidají do týglus bílou kompozicí s trochou ledku a boraxu nebo Salis tartari , nechá se na ohni rozpustit, tak se nalezne krásná vysoce zlatěžlutá kompozice, která po usušení v ohni nebo druhém tavení je teprve rudý rubín.

Jak je dále rubín připravován 6 dílů antimonia, 4 díly auripigmentu, 3 díly arseniku, 3 díly síry, 2 díly Tutia alexandrina, vše jemně rozemleto na prášek; nyní se vezmou krásné kousky krystalů,nebo již hotová práce se vloží do tavícího týglu,stratifikuje se tímto práškem ,vloží se k ohni a nechá se 5 až 6 hodin dobře rozžhavit sice jen na uhlí a bez měchu, jinak by se roztrhl;( nebot tato práce vyžaduje nízký a mírný ohen;) potom se musí také kameny s týglem dobře nechat vychladnout, janak se opět roztrhnou a vezmou škodu. Pak se uvidí, zda se kousky dobře povedly, když ne, vsadí se opět znovu nechají se nějaký čas rozžhavit, až se dílo podaří.

Udělat krystal rudý jak rubín. Vezme se zkažená moč od dvanástiletého chlapce, nechá se čistě přefiltrovat do dobře uzavřené lahve nebo banky s olověnou zátkou, vloží se krystal a nechá se 1/4 roku stát,potom se společně povaří; tak dostane krvavě rudou barvu a dá se řezat.

Napodobit granát Má-li však výroba rubínu být tmavší na způsob granátu,musí se postupovat takto:Vezme se 1 díl čistého křemene dobře rozdrceného ,3 díly suříku a když se tato sůl rozmělní, 8 lotů krystalů, 24 lotů suříku ,22 otů správně jemně preparovaného ?hnědého kamene" (Braunstein) a jen 4 grány sulwerisierte Zafera nebo šmolky (mořidla.Promíchá se a v týgku se dá s ostaními týgly tavit.

Napodobení safíru. Safír je nebesky modré barvy a je skrz měsícní síru tak vřazen do kobaltu a do barvy Zafera , z toho modře vytaven a napodoben.Vezme se 1 díl čistého křemene, právě tak 3 díly suříku a toto se smíchá s trochou Zafera nebo modré barvy. Někteří toto moří v lučavce královské a mylně se domnívají, že má být lepší nechat s tím pracovat, samo je ale jisté, že taková modrá barva, která tak jako tak není nic než sklo, a předem také z křemene a kalcinovaného kobaltu byla připravena, je velmi lehce tekutá a v okamžiku se s ostatním křemenem smísí, jim svou nadbytečnou černomodrou barvu předá a tím vznikne zcela krásná nebeská modř; a když se přidá málo Zafera k mnohému křemeni, musí být barva velice světlá. Stejně tak se může, jestliže jsou jen stopy Zafery , napodobit akvamarín, kterýžto kámen je jen trochu do zelenomodra.

Napodobení ametystu Tento kámen má barvu ze smíšené modré a rudé a dá se z barvy Zafera s trochou hnědého kamene zcela podobně napodobit. Základem všech těchto kompozic je propasírovaný křemen a jeho hlavní část, vždy rudý suřík, vedle připraveného ledku nebo soli vinného kamene, které vždy, jak uznáváno za dobré, musí přijít dovnitř; a protože se soli vaří nahoře, musí být čtvrtý díl týglu prázdný. Nejlepší způsob k tomu je , 1 díl křemene,3 díly suříku,1díl ledku ,1 díl boraxu nebo Sal tartari, a když má týgl 20 liber, tak se může 1 lot modré Zafera barvy přidat, a 1 lot ráškového hnědého kamene je dost, aby se docílilo barvy ametystu. Tato vsádka je pak dobře vytavena.

Napodobení chrysolitu. Z předešlého je známo, jak připravit nejlépe Crocus Martis a Crocus Veneris, což se musí dobře prohlédnout a naučit, protože právě zde je toto třeba; neboť napodobit chrysolit, musí se základ krystalů nebo křemene s trochou Crocus Martis nebo Crocus Veneris a toto právě tak s rudým suříkem a ledkem smísit, toto jak dříve učeno, v zaletovaném (? verlutirten) tavícím týglu do vápence nebo na výheň (Windofen) vsadit a dobře a čistě nechat téci, až je kompozice čistá a průhledná.

Napodobení zeleného smaragdu. Tento drahokam má svou barvu z Venušiny říše, tedy jeho napodobiti, totéž se také musí smísiti; a jmenuje se vše toto napodobení podle přírody:Vezme se 20 liber křemene, 60 liber rudého suříku,1/4 libry dobře destilované měděnky, 6 liber tekutého a podle předepsaného způsobu preparovaného ledku, libra Sal tartari, společně se promíchá, naplní se velký tavící týgl až na čtvrtý díl a nechá se dobře téci.

Napodobení tyrkysu. Tento nebesky modrý a průhledný kámen se napodobí tímto způsobem:Vezme se 6 dílů dobře preparovaného křemene, 5 dílů jemně rozetřené perleti, 2 díly modré Zafera barvy, 2 díly ultramartinu , nebo 16 dílů potaše. Toto se dobře smísí a do tavícího týglu podle předepsaného způsobu nasype ,dobře se zaletuje (verlutirt) a pak se taví.

Výroba hyacintu Vezme se 1 díl čistě rozemlotého křemene, a 3 díly běloby olovnaté , trochu málo Crocum Martis; dobře se smísí a nechá se pohromadě téci.Pohyby rukou podle zkušenosti musí být co nejlepší,tím že ohen sám musí všechny výhody naučit.

Z hyacintu napodobit diamant. Hyacint musí být položen do rozdrcených lístků zlata ,k tomu přidat trochu zrníček síry, toto na husto zpracovat a roztlouci, dát do ocelového pouzdra a toto do malého tavícího týglu a vložit do výhně;tam musí 4hodiny stát,aby se zlato do hyacintu vsáklo a potom se nechá pozvolna vychladit.

Napodobení nejjemnějšího karmínu Vezme se 5 liber jemně rozdrcené Coccionelle vedle 1 lotu Alumun crud do amlého měděného kotlíku s vodou a dá se vařit; ale podle hodin přesně 7 minut.Potom se tekutina slije a usazenina se používá jako florentinský lak. Prodium je s cínem ,jenž byl předem rozpuštěn v lučavce královské,praecipitováno.(Prodium bylo připraveno horké) praecipitát dobře umýt a mezi porcelánovými talíři ve stínu uložen.

Liquor Cupri amoniak:muriatic Nechá se libovolné množství čistého síranu mědi, nebo jiné mědnaté soli v odpovídajícím množství destilované vody (rozpustit), roztok se zfiltruje a pomocí odpovídajícího množství uhličitanu draselného se získá med jako uhličitan mědnatý, sebere see na filtru ,dobře vypere a osuší, od takto dobře usušeného uhličitanu mědnatého se vezme 35 gránů, rozdrtí se ve skleněném moždíři a přimísí se do tak velmi zahuštěné kyseliny solné,jak je nutné aby se měd rozpustila bez toho ,že kyselina je v patrném nadbytku po ruce,k této směsi rozpustí se 0 amoniacum 3j , a vše se smíchá s takovým množstvím destilované vody ,až roztok přesně 30 obnáš.Musí být dokonale jasný a mít smaragdovou barvu.

Kovové kompozice ,které se mohou tavit ve vařící vodě Rozpouští se 4díly vismutu,2 díly cínu ,2 díly olova , nebo 5 dílů vismutu,3díly cínu, 2 díly olova,nebo 5 dílů vismutu,4 díly cínu, 2 díly olova nebo 6 dílu vismutu , 4 díly cínu,2 díly olova.

03.01.2006

 

 

Komentáře

 

K článku nejsou zatím žádné komentáře!

Přidání komentáře


Upozornění: Tato diskuse je moderovaná, každý komentář musí být schválen administrátorem!
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici šest: