Záznam o pozorování anomálního jevu.


Jaké oblasti se pozorování týkalo?
Ufo
Přízrak
Hlasy / zvuky neznámého původu
Poltergeist
Spontánní lidské uhoření (SHC)
Tajemná místa
Jiné